Adaptacja do zmian klimatu

Postępujące zmiany klimatu wymagają coraz większego zaangażowania w prace na rzecz przeciwdziałania im i dostosowania do nowych warunków. Wykonamy dla Państwa analizy zmian klimatycznych, jak również plany ich adaptacji i mitygacji.

Miejskie plany adaptacji

Błękitno-zielona infrastruktura

Menu