18.09.2017

Konsorcjum firm Multiconsult Polska i FPP Enviro wykonawcą STEŚ na realizację trasy S12

W dniu 13 września 2017 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie podpisano umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla odcinka planowanej trasy S12 pomiędzy granicą województwa łódzkiego a Radomiem. Planowana inwestycja ma długość około 42 km. Wykonanie opracowania, […]

czytaj dalej >
08.09.2017

Nowy Sącz- III spotkanie w ramach projektu CLIMCITIES

W dniu 6.09.2017 r. odbyły się trzecie warsztaty w Nowym Sączu w ramach projektu CLIMCITIES i opracowywanej Strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Nowego Sącza. Podsumowano etap diagnozy: analizę podatności i analizę ryzyka. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się […]

czytaj dalej >
08.09.2017

Tomaszów Mazowiecki- III spotkanie w ramach projektu CLIMCITIES

W dniu 23 sierpnia 2017 roku odbyły się trzecie warsztaty w ramach realizacji projektu CLIMCITIES w Tomaszowie Mazowieckim. W trakcie warsztatów przedstawiono wyniki oceny podatności miasta na zmiany klimatu i analizy ryzyka, która to ocena jest jednoznaczna z zakończeniem realizacji […]

czytaj dalej >
05.08.2017

Nowy Sącz- II spotkanie w ramach projektu CLIMCITIES

Drugie warsztaty w ramach realizacji projektu CLIMCITIES odbyły się 28.07.2017r.  Podczas warsztatu zaprezentowano wyniki analiz klimatycznych przeprowadzonych dla Nowego Sącza, określono wizję i cele nadrzędne dla opracowywanej dla Nowego Sącza strategii adaptacji oraz wskazano problemy, które wymagają rozwiązania poprzez działania […]

czytaj dalej >
01.08.2017

Tomaszów Mazowiecki- II spotkanie w ramach projektu CLIMCITIES

W dniu 27 lipca 2017r. miało miejsce drugie spotkanie w ramach realizacji projektu CLIMCITIES. Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki analiz klimatycznych dla Tomaszowa Mazowieckiego. Wybrano również wizję oraz cele nadrzędne dla opracowywanej przez miasto strategii. Przedyskutowano ocenę wrażliwości miasta na […]

czytaj dalej >
07.07.2017

Nowy Sącz- spotkanie otwierające projekt CLIMCITIES

W dniu 5.07.2017r.  zespół ekspertów FPP Enviro realizujący projekt ClimCities w Nowym Sączu przeprowadził spotkanie otwierające projekt, podczas którego przedstawione zostały cele projektu oraz metodyka opracowania „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Nowego Sącza”.

czytaj dalej >
03.07.2017

Radom- I warsztaty w ramach przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu

Dnia 28 czerwca 2017r. zostały przeprowadzone pierwsze warsztaty, na których przedstawiciele firmy FPP Enviro: Iwona Wagner i Magdalena Ziółkowska przedstawiły Zespołowi Miejskiemu wnioski z przeprowadzonych analiz w zakresie zmian klimatu miasta Radomia. Dodatkowo opracowaliśmy wspólnie wizję i cel nadrzędny dla […]

czytaj dalej >
03.07.2017

Tomaszów Mazowiecki- I spotkanie w ramach projektu CLIMCITIES

W dniu 27 czerwca 2017r. w Tomaszowie Mazowieckim, firma FPP Enviro przeprowadziła spotkanie otwierające projekt CLIMCITIES „CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES”, poświęconemu adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach Polski. Podczas spotkania omówione zostały […]

czytaj dalej >
27.06.2017

Protokół wyboru kierownika B+R

Protokół wyboru Kierownik B+R 2017

czytaj dalej >
15.06.2017

Projekt CLIMCITIES

FPP Enviro bierze udział w realizacji projektu dotyczącego adaptacji małych i średnich miast do zmian klimatu – CLIMCITIES. W ramach projektu, FPP Enviro opracowuje dla Tomaszowa Mazowieckiego i Nowego Sącza Strategię Adaptacji do Zmian Klimatu, wraz z działaniami adaptacyjnymi które […]

czytaj dalej >
Menu