8 czerwca 2015

Kształtowanie zagospodarowania przejść dla zwierząt

Nasz artykuł nt. kształtowania zagospodarowania przejść dla zwierząt zwiększających ich ekologiczną skuteczność-cz.I ukazał się w czasopiśmie Mosty 5/2015 Przepusty i przejścia dla zwierząt

Mosty- Przepusty i przejścia dla zwierząt

Kształtowanie zagospodarowania przejść dla zwierząt

 

Menu