Life-Orlik

Z początkiem 2015r. zakończyliśmy z sukcesem realizację pięcioletniego projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000″ finansowanego z programu LIFE i z NFOŚiGW.

Projekt, 10ego czerwca 2016 roku,  otrzymał z rąk Komisji Europejskiej prestiżową nagrodę Best of the Best dla najlepszego projektu LIFE – Natura i bioróżnorodność.

Nagroda_LIFEAQUILA

 

Głównym celem projektu LIFE AQUILA było zatrzymanie kurczenia się obszarów lęgowych orlika i zwiększenie zasięgu jego populacji przez odtworzenie kilkuset hektarów łąk oraz wypracowanie i promocja modeli zrównoważonego gospodarowania krajobrazem. W ramach projektu realizowano zadania dotyczące zaangażowania i podniesienia świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności i turystów. Efektem projektu jest również opracowanie poradników oraz wymiana doświadczeń i wiedzy ze współpracownikami z Polski i Europy.

Orlik_krzykliwy_

Przeczytaj więcej o projekcie  http://www.orlikkrzykliwy.pl/
loga raport laika

Orlik Krzykliwy_raport_laika

Wskazania najlepszych praktyk w ochronie orlika krzykliwego

Poradnik dla rolników ochrona orlika krzykliwego

Menu