ptaki 3 Monitoring

Specjalizujemy się w wykonywaniu inwentaryzacji i monitoringu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt zarówno na etapie przed-, jak i porealizacyjnym, także dla obszarów i inwestycji zlokalizowanych na obszarach objętych ochroną przyrody, w tym objętych siecią Natura 2000.

Doświadczenie

Od momentu oddania do użytkowania pierwszych inwestycji liniowych wykonujemy monitoring zastosowanych rozwiązań. Od ponad 10 lat badamy czy zastosowane rozwiązania projektowe są skuteczne oraz czy zapewniają odpowiedni poziom ochrony przyrody i środowiska życia ludzi.

Wyślij zapytanie: michal.maniakowski@fppenviro.pl

Menu