8 września 2017

Nowy Sącz- III spotkanie w ramach projektu CLIMCITIES

W dniu 6.09.2017 r. odbyły się trzecie warsztaty w Nowym Sączu w ramach projektu CLIMCITIES i opracowywanej Strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Nowego Sącza. Podsumowano etap diagnozy: analizę podatności i analizę ryzyka. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z tendencjami zmian klimatu 1981-2015 oraz prognozami zmian klimatu dla horyzontu 2030, 2050. Omówione i przedyskutowane zostały cele szczegółowe i działania adaptacyjne przewidziane do ujęcia w dokumencie.

 

21441275_1476356599066914_1439693968_o

21459863_1476356709066903_240015191_o

Menu