Oceny oddziaływania na środowisko

Wykonujemy raporty OOŚ, koncepcje techniczne i projekty rozwiązań ochrony środowiska. Oferujemy wykonanie różnorodnych analiz, ekspertyz i opracowań środowiskowych. Specjalizujemy się także w analizach oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000 oraz korytarze ekologiczne. Przygotowujemy dokumentację, jak również doradzamy podczas całego procesu jej opracowania pod kątem ochrony środowiska oraz technicznych aspektów rozwiązań środowiskowych.

Doświadczenie

Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu raportów oddziaływania na środowisko, na każdym etapie projektu (decyzji środowiskowej, decyzji zezwalających na realizację inwestycji np. pozwolenia na budowę, jak i prognoz oddziaływania planów, strategii i programów na środowisko). Szerokie spektrum usług z doświadczonym i dynamicznym zespołem, które oferujemy od ponad 15 lat, sprawia że jesteśmy kompetentnym i wiarygodnym partnerem do współpracy w zakresie ochrony środowiska w trakcie całego procesu inwestycyjnego w transporcie.

Wyślij zapytanie: fpp@fppenviro.pl

Referencje

Wykonaliśmy opracowania środowiskowe (raporty ooś, inwentaryzacje przyrodnicze,  analizy środowiskowe) w następujących obszarach:

Infrastruktura kolejowa:

Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań na odcinku granica województwa dolnośląskiego – Poznań

Infrastruktura drogowa:

Budowa drogi ekspresowej S-1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej

Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku Nowa Sól – Legnica (węzeł A-4) dla wariantu łączonego od początku opracowania do km 76+500 według wariantu I i od km 76+500 do km 79+163,09 wariant III.

Zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)

Infrastruktura lotnicza

Lotnisko użytku publicznego  w woj. podlaskim

Infrastruktura elektroenergetyczna:

Budowa linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice-Siedlce Ujrzanów

Menu