7 czerwca 2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jasionówka

8 września 2015 r. na sesji Rady Gminy Jasionówka został zatwierdzony i przyjęty do realizacji opracowany przez nas Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jasionówka. Uchwała o przyjęciu PGN i treść dokumentu dostępna jest pod linkiem:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jasionówka

Menu