Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument o charakterze strategicznym, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, którego głównymi celami są: podniesienie efektywności energetycznej o 20%, podniesienie udziału OZE w miksie energetycznym oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (tzw. pakietu 3×20) do 2020r. PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020.

Kontakt: magdalena.ziolkowska@fppenviro.pl

Referenecje: Gmina Jasionówka

Ciekawe linki:

Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2012

Menu