26 października 2017

Radom- II warsztaty w ramach przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu

W dniu 24.10.2017r. w Urzędzie Miejskim w Radomiu  odbyły się II warsztaty w ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Podczas warsztatów Zespół Miejski i Interesariusze zapoznali się z analizą wrażliwości, potencjału adaptacyjnego i podatności Radomia na zmiany klimatu. Przedstawiono i przeanalizowano wspólnie ocenę konsekwencji zagrożeń klimatycznych dla miasta oraz wybrano komponenty o najwyższych poziomach ryzyka.

22833661_1519257568110150_1925434074_o

22879151_1519257161443524_1243508310_o

22641714_1519257718110135_1923520589_o

Menu