14 czerwca 2015

Sukces szczytu klimatycznego w Paryżu

W dniach 30 listopada – 11 grudnia 2015 odbyła się w Paryżu 21. sesja Konferencji Stron (COP 21) ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz 11. sesja stron protokołu z Kioto (CMP 11).  Po dwóch tygodniach światowych negocjacji klimatycznych 196 państw przyjęło globalną umowę. Jest to pierwsze w historii porozumienie, zakładające działania dotyczące redukcji gazów cieplarnianych na tak wielką skalę.

Więcej informacji:

http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/finale-cop21/

Menu