Tag ‘LIFE’

02.12.2015

RadomKlima na ustach Komisji Europejskiej

Opis projektu RadomKlima został umieszczony na stronach Komisji Europejskiej razem z pozostałymi dziewięcioma projektami pozostałymi projektami z kategorii ‚LIFE Climate Change Adaptation (CCA) projects’, czyli projektów Adaptacji do zmian klimatu. Pełna dziesiątka projektów to: Grecja – 2 projekty – o […]

read more >
27.06.2015

RadomKlima – umowa podpisana

Prezydent Radosław Witkowski w dniu 26 listopada podpisał umowę z Komisją Europejską na dofinansowanie projektu RadomKlima w ramach programu LIFE. Projekt RADOMKLIMA – Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia, został wybrany w 2015r. jako jedyny z […]

read more >
09.06.2015

LIFE RadomKlima – współfinansowanie potwierdzone

W dniu 08 grudnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedstawiciele wszystkich partnerów projektu LIFE-RADOMKLIMA – Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia, podpisali umowę o dofinansowanie projektu z krajowych […]

read more >
Menu