Tag ‘Opracowania’

07.06.2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jasionówka

8 września 2015 r. na sesji Rady Gminy Jasionówka został zatwierdzony i przyjęty do realizacji opracowany przez nas Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jasionówka. Uchwała o przyjęciu PGN i treść dokumentu dostępna jest pod linkiem: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jasionówka

read more >
01.06.2015

Ochrona przed powodzią

Gwałtowne zjawiska pogodowe, zmiany klimatu i niekontrolowany rozwój terenów zurbanizowanych powodują, że coraz częściej tereny zamieszkałe są zagrożone powodziami. Oferujemy przygtowanie analiz zagrożenia, zaprojektowanie systemów przeciwdziałania mu i ich realizację w praktyce. Wykonujemy prace związane z retencją wody, tworzymy kompleksowe […]

read more >
Menu