26 października 2017

Tomaszów Mazowiecki- IV warsztaty w ramach projektu CLIMCITIES

23 października odbyły się ostatnie, zamykające warsztaty w Tomaszowie Mazowieckim, podczas których został przekazany na ręce pana Prezydenta Marcina Witko ostateczny tekst strategii. Podczas spotkania zaprezentowano główne elementy i ustalenia zawarte w dokumencie, w tym przewidywane skutki zmian klimatu dla miasta, wynikające z nich zagrożenia, analizę wrażliwości, a także uzgodnione z miastem cele i działania adaptacyjne.

22879387_1519259108109996_484439803_o

22831313_1517190038316903_1809464912_o

Menu