Gospodarka wodna

Nieustanny wzrost zapotrzebowania na wodę związany z rozwojem cywilizacyjnym oraz zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych powodują konieczność dbania o wskaźniki ilościowe i jakościowe wody. Odpowiednie retencjonowanie wody opadowej oraz jej optymalne wykorzystanie jest jednym z głównych wyzwań nadchodzących lat. FPP Enviro zajmuje się kompleksowym projektowaniem i realizowaniem zadań z zakresu retencji, ochrony przed powodzią i zagospodarowania wód opadowych.

Wody opadowe

Rzeka w mieście

Menu