Lars Briggs

Lars Briggs

Założyciel FPP Enviro (1998) i współzałożyciel Amphi Consult Dania (1993) przez całą karierę zajmował się wodą, przyrodą i klimatem, napędzany wiarą, że inwestycja w środowisko to inwestycja w przyszłość. Za aktywną ochronę ekosystemów podmokłych i mokradeł w Danii otrzymał prestiżową nagrodę Henry Ford Award (1996). W 2002 roku za realizację programu małej retencji w Polsce – restytucję oczek wodnych i ochronę różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym otrzymał nagrodę Novo Nordic Biodiversity Award, którą odebrał z rąk Księcia Danii Henryka. W 2011 roku został nagrodzony nagrodą Unii Europejskiej Best of the Best LIFE Project Award za realizację projektu LIFE Bałtycka Strategia Ochrony kumaka nizinnego (2004-2009). W 2013 roku Lars otrzymał prestiżowy grant z Fundacji REALDANIA, na opracowanie innowacyjnego rozwiązania do gromadzenia deszczówki w mieście, nad którym obecnie pracuje.

Marta Wronka-Tomulewicz

Marta Wronka-Tomulewicz

Dyrektor ds. realizacji, absolwentka Politechniki Białostockiej, kieruje relizacją i marketingiem. Menadżerka i ekspertka w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi w sektorze transportu, posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie środowiska oraz pozyskiwania środków z funduszy krajowych i europejskich.

Stefan Obłąkowski

Stefan Obłąkowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska. W FPP Enviro kieruje zespołem ds. klimatu, gospodarki wodnej i rozwoju. Od wielu lat zajmuje się realizacją projektów drogowych zarówno pod kątem projektowym jaki i wdrożeniowym. Specjalizuje się w zagadnieniach zanieczyszczeń atmosferycznych, gospodarki wodnej i niskoemisyjnej. Kieruje zespołem pozyskiwania finansowania z dotacji dla działań na rzecz środowiska (m.in. z Funduszy Europejskich i środków NFOŚiGW). W wolnych chwilach sięga po dobrą muzykę i uprawia sport.

Michał Maniakowski

Michał Maniakowski

Leśnik i przyrodnik, absolwent SGGW w Warszawie, kierownik Pracowni Ochrony Przyrody w FPP Enviro. Ekspert ornitolog, mający w swoim dorobku wiele interesujących i nowatorskich projektów, autor uznanych publikacji naukowych i popularno-naukowych, współator książki „Ptasie Ostoje” oraz wielu profesjonalnych fotografii ptaków. Przygotowuje plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i kieruje szeregiem projektów z zakresu oddziaływania inwestycji transportowych na środowisko, monitoringów i inwentaryzacji przyrodniczych.

Tomasz Grabowski

Tomasz Grabowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W FPP Enviro kieruje Działem Projektowania, Nadzorów i Budowy urządzeń ochrony środowiska.

Bożena Ochrymiuk

Bożena Ochrymiuk

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dołączyła do zespołu FPP Enviro w 2009 roku. Kieruje sprawami administracyjnymi firmy i relacjami z partnerami biznesowymi, a także prowadzi nadzór nad realizacją księgowo-finansową projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Iwona Wagner

Iwona Wagner

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskałastopień doktora z zakresu ekohydrologii. Za działalność w obszarze zagospodarowania wód opadowych przez zastosowanie zielonej i błękitnej infrastruktury w 2013 r. otrzymała odznakę „Za zasługi dla Miasta Łodzi”. Koordynowała wiele krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Członek Rady Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO (UNESCO IHP) obecnej kadencji i liaison w Międzynarodowym Centrum Technologii Środowiska UNEP (UNEP IETC). Adiunkt w Katedrze Ekologii Stosowanej UŁ i Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN. Autorka międzynarodowych prac naukowych, podręczników i przewodników z zakresu ekohydrologii.

Katarzyna Semaniuk

Katarzyna Semaniuk

Biolog i specjalista ds. oceny stanu i zagrożeń środowiska, absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego i Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie. W FPP Enviro kieruje projektami z zakresu inwentaryzacji przyrodniczych, ocen oddziaływania na środowisko dla inwestycji drogowych i kolejowych, monitoringu przyrodniczego.

Emilia Olkowska

Emilia Olkowska

Absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie. W FPP Enviro kieruje projektami z zakresu monitoringu przyrodniczego, nadzorów przyrodniczych i środowiskowych (ISO 14001) oraz gospodarki odpadami. Jest również członkiem zespołu, który opracowywał raporty OOŚ dla inwestycji związanych z poszukiwaniami gazu łupkowego w południowo – wschodniej Polsce.

Maciej Sękiewicz

Maciej Sękiewicz

Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przyrodnik i biolog. W FPP Enviro prowadzi monitoringi, nadzory i inne projekty środowiskowe. Autor publikacji popularno-naukowych i opracowań specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody. Doktorant Wydziału Biologii UAM w Poznaniu.

 

Urszula Cimoch

Urszula Cimoch

Absolwentka Politechniki Białostockiej. Inżynier budowy, koordynuje projekty budowlane w zakresie urządzeń ochrony środowiska i inne.

Daniel Śmiech

Daniel Śmiech

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W FPP Enviro koordynuje nadzory przyrodnicze i środowiskowe.

Agnieszka Kordecka

Agnieszka Kordecka

Absolwentka Wydziału Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie. Specjalizuje się m.in. w ocenach oddziaływania na środowisko, analizach porealizacyjnych, monitoringach przyrodniczych.

Anna Wójciak

Anna Wójciak

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji. Do zespołu FPP Enviro dołączyła w 2011 roku. Zajmuje się sprawami administracyjnymi firmy oraz prowadzi sekretariat.

Menu