14.06.2015

Sukces szczytu klimatycznego w Paryżu

W dniach 30 listopada – 11 grudnia 2015 odbyła się w Paryżu 21. sesja Konferencji Stron (COP 21) ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) oraz 11. sesja stron protokołu z Kioto (CMP 11).  Po dwóch tygodniach światowych negocjacji klimatycznych 196 państw przyjęło […]

read more >
09.06.2015

LIFE RadomKlima – współfinansowanie potwierdzone

W dniu 08 grudnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedstawiciele wszystkich partnerów projektu LIFE-RADOMKLIMA – Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia, podpisali umowę o dofinansowanie projektu z krajowych […]

read more >
09.06.2015

Targi wodne w Amsterdamie

W dniach 2/11 – 6/11 w Amsterdamie odbyły się ogólnoświatowe targi technologii wodnych Aquatech. W trakcie targów przedstawiciele FPP Enviro uczestniczyli w warsztatach dotyczących błękitno-zielonej infrastruktury w sektorach: energetycznym, urbanistycznym oraz żywieniowym. W trakcie warsztatów występowali przedmówcy z całego świata […]

read more >
08.06.2015

Kształtowanie zagospodarowania przejść dla zwierząt

Nasz artykuł nt. kształtowania zagospodarowania przejść dla zwierząt zwiększających ich ekologiczną skuteczność-cz.I ukazał się w czasopiśmie Mosty 5/2015 Przepusty i przejścia dla zwierząt Mosty- Przepusty i przejścia dla zwierząt Kształtowanie zagospodarowania przejść dla zwierząt  

read more >
07.06.2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jasionówka

8 września 2015 r. na sesji Rady Gminy Jasionówka został zatwierdzony i przyjęty do realizacji opracowany przez nas Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jasionówka. Uchwała o przyjęciu PGN i treść dokumentu dostępna jest pod linkiem: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jasionówka

read more >
07.06.2015

Konferencja "Środowisko przyrodnicze w otoczeniu linii kolejowych – zasoby, oddziaływania, uwarunkowania."

W dniach 31.09-01.10 odbyło się seminarium PKP pod tytułem „Środowisko przyrodnicze w otoczeniu linii kolejowych – zasoby, oddziaływania, uwarunkowania. Podsumowanie projektu POIiŚ 7.1-102 – Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla wybranych projektów infrastrukturalnych perspektywy finansowej 2014-2020″. Nasza firma miała przyjemności wygłosić referaty […]

read more >
02.06.2015

Szkolenie-Gospodarka niskoemisyjna

W dniach 1-2 grudnia 2015r. w Miłomłynie, Firma FPP Enviro przeprowadziła szkolenie w ramach zadania opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn. Szkolenie dotyczyło zagadnień gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej. Prowadząca  Magdalena Ziółkowska przedstawiła aspekty prawne oraz zasady opracowania […]

read more >
01.06.2015

Ochrona przed powodzią

Gwałtowne zjawiska pogodowe, zmiany klimatu i niekontrolowany rozwój terenów zurbanizowanych powodują, że coraz częściej tereny zamieszkałe są zagrożone powodziami. Oferujemy przygtowanie analiz zagrożenia, zaprojektowanie systemów przeciwdziałania mu i ich realizację w praktyce. Wykonujemy prace związane z retencją wody, tworzymy kompleksowe […]

read more >
10.03.2015

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Budowa linii 400 kV Kozienice-Siedlce Ujrzanów”

Opracowaliśmy raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia.  

read more >
10.10.2014

Konferencja – Ochrona Orlika Krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000

W Białowieży w dniach 17-18 września 2014 miała miejsce konferencja kończąca projekt „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000″, w której wzięliśmy udział jako partnerzy projektu. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 uczestników reprezentujących pozostałych partnerów projektu (RDLP w […]

read more >
Menu