25 kwietnia 2017

Konferencja „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”

W dniach 05-07.04.2017 odbyła się zorganizowana przez firmy AREX i NEEL konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego”.  Nasza firma miała przyjemności wygłosić referaty pt: Wyzwania w zakresie rozwiązań projektowych w kontekście nowych trendów w ochronie środowiska przygotowany przez Katarzynę Semaniuk. Prezentacja dotyczyła przedstawienia dotychczasowych wyzwań i sukcesów w zakresie ochrony środowiska oraz wyzwań jakie czekają nas w kontekście nowych wymagań na przykładzie wyników z realizacji projektu LIFE-RADOMKLIMA – Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia realizowanego przez Gminę Miasta Radomia, Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Uniwersytet Łódzki oraz FPP Enviro Sp. z o.o

Nowe_wyzwania_Jurata_2017

Menu