12 czerwca 2016

Konferencja inauguracyjna projektu LIFE-RadomKlima

Konferencja otwierająca projekt LIFE „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”odbędzie się w dniu 18.04.2016 w Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska ul. Malczewskiego 16 w Radomiu.

 

Konferencja ma uroczyście zainaugurować realizację jedynego w Polsce i jednego z dwóch w Europie projektu LIFE dotyczącego adaptacji przestrzeni miejskiej do zmian klimatu poprzez zarządzanie zasobami wodnymi i zielenią w mieście. Obecność wśród prelegentów potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Projektów: AdaptCity i „Arturówek” realizowanych z udziałem programu LIFE, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, Uniwersytetu Łódzkiego.

Istnieje możliwość darmowej rejestracji na konferencji pod adresem:

Rejestracja

 

Program konferencji:

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia

-LIFE14 CCA/PL/000101

 

Radom, dnia 18.04.2016 r.

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu, ul. Malczewskiego 16

 

PROGRAM:

 

09:00-10:00         Rejestracja uczestników

 

SESJA OTWARCIA

 

10:00-10:30         Powitanie gości, otwarcie,  prezentacja współbeneficjentów  projektu LIFE Radom

Wystąpienia:

  1. Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski
  2. Prezes Wodociągi Miejskie w Radomiu – Leszek Trzeciak
  3. Prezentacja funkcji Projektów LIFE i roli NFOŚiGW – Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW

 

10:30-10:50         Prezentacja projektu Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia-LIFE14 CCA/PL/000101 (Stefan Obłąkowski, FPP Sp. z o.o.  w Warszawie i Katarzyna Jankowska UM w Radomiu)

 

10:50-11:10         Woda jako zasób przyszłości (prof. Marek  Gromiec, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa)

 

11:10-11:40         Fizyczne przyczyny zmian klimatu w miastach  (dr hab., prof. UW Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)

 

11:40-12:00         Błękitno- zielona infrastruktura i jej rola w procesie adaptacji- na przykładzie Łodzi (prof. Maciej Zalewski, Uniwersytet Łódzki)

 

12:00-12:20                         Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 oraz adaptacja do zmian klimatu w miastach (Marcin Grądzki – Departament Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska)

 

12:20-13:20         Lunch

 

12.20–12.40      Konferencja prasowa  (członkowie kierownictwa Komitetu Sterującego projektem)

 

SESJA: ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

 

13:20-13:40         Przygotowania miast do zmian klimatu- przekrój, przedstawiciel ICLEI

 

13:40-14:00         Przykłady zrealizowanych działań redukujących skutki nawalnych opadów deszczu w Kopenhadze– Frank Brodersen – Director of Miljø & Samarbejder

 

14:00-14:20         Doświadczenia projektu LIFE Adapt City – dla Warszawy (koordynator projektu dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

 

14:20-14:40         Rola bioróżnorodności w adaptacji w miastach oraz możliwości implementacji w terenach śródmiejskiej zwartej zabudowy  (Lars Briggs, Amphi Consult, FPP Enviro Sp. z o.o. w Warszawie)

 

14:40-15:00         Doświadczenia z projektu Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich (dr Tomasz Jurczak, Uniwersytet Łódzki)

 

15:00- 15:30        Pytania i dyskusja

 

15:30-15:45         Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

Menu