7 czerwca 2015

Konferencja "Środowisko przyrodnicze w otoczeniu linii kolejowych – zasoby, oddziaływania, uwarunkowania."

W dniach 31.09-01.10 odbyło się seminarium PKP pod tytułem „Środowisko przyrodnicze w otoczeniu linii kolejowych – zasoby, oddziaływania, uwarunkowania. Podsumowanie projektu POIiŚ 7.1-102 – Przygotowanie dokumentacji środowiskowej dla wybranych projektów infrastrukturalnych perspektywy finansowej 2014-2020″. Nasza firma miała przyjemności wygłosić referaty pt: Analiza wpływu linii kolejowych na ssaki oraz szlaki migracji przygotowany przez Emilię Olkowską oraz Wyniki inwentaryzacji – baza danych GIS przygotowany przez Karola Szymankiewicza.  Prezentacja Emilii Olkowskiej dotyczyła wstępnych wyników monitoringu wybranych odcinków linii kolejowych w ramach realizowanego dla PKP PLK projektu „Ekspertyza dotycząca wpływu linii kolejowych na zwierzęta oraz szlaki migracji dla projektów inwestycyjnych z perspektywy 2014-2020 – ssaki”. W kolejnym wystąpieniu  zostały zawarte kluczowe kwestie dotyczące sposobu w jaki PKP podchodzi do zbierania danych przestrzennych. Omówione zostały główne założenia wypracowanego standardu danych GIS oraz zaprezentowane kilka przykładów ich wykorzystania.

Prezentacje do pobrania:

Emilia Olkowska_Analiza wpływu linii kolejowych na ssaki oraz szlaki migracji

Karol Szymankiewicz_Wyniki inwentaryzacji – baza danych GIS

Menu