13 grudnia 2016

Konkurs ofert na realizację prac badawczych: „Badania w zakresie doboru materiałów i opracowania konstrukcji prototypów BZI”

Ogłaszamy konkurs ofert na:

Realizację prac badawczych: „Badania w zakresie doboru materiałów i opracowania konstrukcji prototypów BZI”

w ramach Projektu:  „Urządzenia Błękitno-Zielonej Infrastruktury (BZI) dla zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu” Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

0_Zapytanie ofertowe_podwykonawca_badania urządzeń_ETAP 2_30.11-1

Menu