1 czerwca 2015

Ochrona przed powodzią

Gwałtowne zjawiska pogodowe, zmiany klimatu i niekontrolowany rozwój terenów zurbanizowanych powodują, że coraz częściej tereny zamieszkałe są zagrożone powodziami. Oferujemy przygtowanie analiz zagrożenia, zaprojektowanie systemów przeciwdziałania mu i ich realizację w praktyce. Wykonujemy prace związane z retencją wody, tworzymy kompleksowe systemy zapobiegające zalaniom i powodziom. Realizujemy stworzone projekty z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy europejskich.

Menu