8 listopada 2016

Poszukujemy podwykonawcy

W związku z planowanym procesem wyboru podwykonawcy do realizacji projektu pn.: „Urządzenia Błękitno-Zielonej Infrastruktury (BZI) dla zrównoważonego zagospodarowaniu wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2016 r., zwracamy się z prośbą o szacunkową wycenę następujących badań dla 5 innowacyjnych produktów:
„wykonanie oceny efektywności hydrologicznej i bilansu masy zanieczyszczeń dla innowacyjnych urządzeń do zagospodarowania wód opadowych”.

Menu