2 czerwca 2015

Szkolenie-Gospodarka niskoemisyjna

W dniach 1-2 grudnia 2015r. w Miłomłynie, Firma FPP Enviro przeprowadziła szkolenie w ramach zadania opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Miłomłyn. Szkolenie dotyczyło zagadnień gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej. Prowadząca  Magdalena Ziółkowska przedstawiła aspekty prawne oraz zasady opracowania PGN, w tym zasady inwentaryzacji emisji CO2, źródła finansowania działań zaproponowanych w planie oraz sposoby monitorowania dokumentu. Karol Szymankiewicz zaprezentował  metodykę obliczeń oraz schemat działania  bazy danych z inwentaryzacją emisji z obszaru miasta i gminy Miłomłyn.

 

szkolenie miłomłyn

 

Menu