24 sierpnia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/LIFE/2023

W ramach realizacji Projektu pn. „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”, nr LIFE19 IPE/PL/000005 – IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, współfinansowanego przez Unię Europejską z programu LIFE, zadanie: C4

Na złożenie oferty na realizację zamówienia polegającego na:
„Opracowaniu modeli systemów kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej funkcjonujących na obszarze 4 miast: Włoszczowy, Piotrkowa Trybunalskiego, Sulejowa oraz Koniecpola”.

02a_LIFE_Pilica_logo_horizontal_transparent

Załącznik 2 Formularz oferty

Załącznik 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań

Załącznik 4 Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadanego potencjału

Załącznik 5 Oświadczenie Wykonawcy o braku prawomocnego skazania

Załącznik 6 Informacja dla Wykonawcy w zakresie przetwarzanie danych oso

Załącznik 7 Oświadczenie o braku powiązań z Rosją

ZAPYTANIE OFERTOWE 1LIFE2023

Odpowiedź Nr1 do zapytania z dnia 30.08.2023

Informacja o wyborze oferty_1LIFE2023.BES

Menu