12 grudnia 2016

Zapytanie ofertowe- Realizacja prac badawczych w zakresie „Przeprowadzenie badań hydrologicznych”

Ogłaszamy konkurs ofert na  Realizację prac badawczych w zakresie „Przeprowadzenie badań hydrologicznych”
w ramach Projektu:„Urządzenia Błękitno-Zielonej Infrastruktury (BZI) dla zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu”
Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie badań hydrologicznych

Menu