Nasze realizacje

22.12.2016

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Przeprowadzenie badań hydrologicznych

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Informujemy o wyborze wykonawców Zawiadomienie o wyborze – Przeprowadzenie badań hydrologicznych

read more >
22.12.2016

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Badania w zakresie doboru materiałów i opracowania konstrukcji prototypów

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Informujemy o wyborze wykonawców Zawiadomienie o wyborze – Badania w zakresie doboru materiałów i opracowania konstrukcji prototypów

read more >
02.12.2015

RadomKlima na ustach Komisji Europejskiej

Opis projektu RadomKlima został umieszczony na stronach Komisji Europejskiej razem z pozostałymi dziewięcioma projektami pozostałymi projektami z kategorii ‚LIFE Climate Change Adaptation (CCA) projects’, czyli projektów Adaptacji do zmian klimatu. Pełna dziesiątka projektów to: Grecja – 2 projekty – o […]

read more >
27.06.2015

RadomKlima – umowa podpisana

Prezydent Radosław Witkowski w dniu 26 listopada podpisał umowę z Komisją Europejską na dofinansowanie projektu RadomKlima w ramach programu LIFE. Projekt RADOMKLIMA – Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia, został wybrany w 2015r. jako jedyny z […]

read more >
09.06.2015

LIFE RadomKlima – współfinansowanie potwierdzone

W dniu 08 grudnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedstawiciele wszystkich partnerów projektu LIFE-RADOMKLIMA – Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia, podpisali umowę o dofinansowanie projektu z krajowych […]

read more >
07.06.2015

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jasionówka

8 września 2015 r. na sesji Rady Gminy Jasionówka został zatwierdzony i przyjęty do realizacji opracowany przez nas Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jasionówka. Uchwała o przyjęciu PGN i treść dokumentu dostępna jest pod linkiem: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jasionówka

read more >
10.03.2015

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Budowa linii 400 kV Kozienice-Siedlce Ujrzanów”

Opracowaliśmy raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów. Aktualnie prowadzone jest postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia.  

read more >
Menu