Tag ‘LIFE Radom’

09.06.2015

LIFE RadomKlima – współfinansowanie potwierdzone

W dniu 08 grudnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedstawiciele wszystkich partnerów projektu LIFE-RADOMKLIMA – Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia, podpisali umowę o dofinansowanie projektu z krajowych […]

read more >
Menu