Tag ‘Raporty Środowiskowe’

01.06.2015

Ochrona przed powodzią

Gwałtowne zjawiska pogodowe, zmiany klimatu i niekontrolowany rozwój terenów zurbanizowanych powodują, że coraz częściej tereny zamieszkałe są zagrożone powodziami. Oferujemy przygtowanie analiz zagrożenia, zaprojektowanie systemów przeciwdziałania mu i ich realizację w praktyce. Wykonujemy prace związane z retencją wody, tworzymy kompleksowe […]

read more >
Menu