10 października 2014

Konferencja – Ochrona Orlika Krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000

W Białowieży w dniach 17-18 września 2014 miała miejsce konferencja kończąca projekt „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000″, w której wzięliśmy udział jako partnerzy projektu.

W spotkaniu wzięło udział ponad 150 uczestników reprezentujących pozostałych partnerów projektu (RDLP w Białymstoku, PTOP), przyrodników, naukowców, gości z zagranicy i leśników realizujących projekt jak również przedstawicieli organów rządowych i samorządowych.

Konferencja podsumowała pięć lat realizacji projektu, na który przeznaczono około 19 mln złotych. Przy jego obsłudze pracowało ponad 200 osób, monitorowano ponad 100 par orlików krzykliwych, ustawiono 80 sztucznych czatowni, 6 wież widokowych i kilka ścieżek edukacyjnych. Odtworzono około 1000 hektarów łąk, wykopano 100 oczek wodnych oraz  przywrócono dawne koryto rzeki Narewki wzbogacając tym samym bazę pokarmową dla tych drapieżników. Projekt przewidywał również, podniesienie świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności i turystów oraz wymianę informacji z zainteresowanymi w całej Europie.

Menu