24.08.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/LIFE/2023

W ramach realizacji Projektu pn. „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”, nr LIFE19 IPE/PL/000005 – IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, współfinansowanego przez Unię Europejską z programu LIFE, zadanie: C4 Na złożenie oferty na realizację […]

read more >
22.05.2018

Uroczystość otwarcia oczka wodnego „Climapond” przy Przedszkolu nr 16 w Radomiu

Piszą o oczku wodnym: https://portalkomunalny.pl/radom-uczy-jak-zatrzymac-wode-wiecej-o-deszczowce-w-tym-tygodniu-na-konferencji-w-gniewie-374926/ http://www.cozadzien.pl/radom/program-live-climapond-przy-przedszkolu-co-to/47583

read more >
30.10.2017

Nowy Sącz- IV warsztaty w ramach projektu CLIMCITIES

27 października odbyły się ostatnie, podsumowujące warsztaty w mieście, w ramach projektu CLIMCITIES.  Podczas spotkania członkowie zespołu opracowującego Strategię adaptacji do zmian klimatu dla Nowego Sącza zaprezentowali wyniki przeprowadzonych analiz oraz dokument, który powstał na ich podstawie. Podczas spotkania, na […]

read more >
26.10.2017

Radom- II warsztaty w ramach przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu

W dniu 24.10.2017r. w Urzędzie Miejskim w Radomiu  odbyły się II warsztaty w ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Podczas warsztatów Zespół Miejski i Interesariusze zapoznali się z analizą wrażliwości, potencjału adaptacyjnego […]

read more >
26.10.2017

Tomaszów Mazowiecki- IV warsztaty w ramach projektu CLIMCITIES

23 października odbyły się ostatnie, zamykające warsztaty w Tomaszowie Mazowieckim, podczas których został przekazany na ręce pana Prezydenta Marcina Witko ostateczny tekst strategii. Podczas spotkania zaprezentowano główne elementy i ustalenia zawarte w dokumencie, w tym przewidywane skutki zmian klimatu dla […]

read more >
26.10.2017

Siedlce-IV warsztaty w ramach projektu CLIMCITIES

25 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie w Siedlcach, podczas którego przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska oraz FPP Enviro – współwykonawcy strategii adaptacji dla miasta podsumowali proces powstawania Strategii,  omówili  skutki zmian klimatu dla miasta i zagrożenia z nimi związane, […]

read more >
08.10.2017

Siedlce- III warsztaty w ramach projektu CLIMCITIES

Fpp Enviro opracowuje wspólnie z IOŚ – PIB Strategię Adaptacji do zmian klimatu miasta Siedlce. W dniu 6 października 2017 r. odbyło się trzecie spotkanie w UM Siedlce, podczas którego omówiono etap diagnozy: analizę podatności i analizę ryzyka. Uczestnicy spotkania […]

read more >
18.09.2017

Konsorcjum firm Multiconsult Polska i FPP Enviro wykonawcą STEŚ na realizację trasy S12

W dniu 13 września 2017 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie podpisano umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla odcinka planowanej trasy S12 pomiędzy granicą województwa łódzkiego a Radomiem. Planowana inwestycja ma długość około 42 km. Wykonanie opracowania, […]

read more >
08.09.2017

Nowy Sącz- III spotkanie w ramach projektu CLIMCITIES

W dniu 6.09.2017 r. odbyły się trzecie warsztaty w Nowym Sączu w ramach projektu CLIMCITIES i opracowywanej Strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Nowego Sącza. Podsumowano etap diagnozy: analizę podatności i analizę ryzyka. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się […]

read more >
08.09.2017

Tomaszów Mazowiecki- III spotkanie w ramach projektu CLIMCITIES

W dniu 23 sierpnia 2017 roku odbyły się trzecie warsztaty w ramach realizacji projektu CLIMCITIES w Tomaszowie Mazowieckim. W trakcie warsztatów przedstawiono wyniki oceny podatności miasta na zmiany klimatu i analizy ryzyka, która to ocena jest jednoznaczna z zakończeniem realizacji […]

read more >
Menu