Our expertise and service

Wody

opadowe

<p>Wody</p>
<p>opadowe</p>

Nieustanny wzrost zapotrzebowania na wodę związany z rozwojem cywilizacyjnym oraz zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych powodują konieczność dbania o wskaźniki ilościowe i jakościowe wody. Odpowiednie retencjonowanie wody opadowej oraz jej optymalne wykorzystanie jest jednym z głównych wyzwań nadchodzących lat. FPP Enviro zajmuje się kompleksowym projektowaniem i realizowaniem zadań z zakresu retencji, ochrony przed powodzią i zagospodarowania wód opadowych.

Adaptacja
do zmian klimatu

<p>Adaptacja <br />do zmian klimatu</p>

Postępujące zmiany klimatu wymagają coraz większego zaangażowania w prace na rzecz przeciwdziałania im i dostosowania do nowych warunków. Wykonamy dla Państwa oceny wrażliwości jak również plany adaptacji i mitygacji.

PROGRAM

LIFE

<p>PROGRAM</p>
<p>LIFE</p>

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. FPP Enviro zakończyło realizację Projektu LIFE08 NAT/PL/000510 „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”. W 2015r. nasz projekt "Adaptation to climate change through sustainable management of water of the urban area in Radom” LIFE14 CCA/PL/000101 został wybrany jako jedyny z Polski w konkursie Programu LIFE Climate Adaptation.

Zieleń

i dendrologia

<p>Zieleń</p>
<p>i dendrologia</p>

Rozbudowa miast i infrastruktury transportowej, przyczynia się do tworzenia zmian w zielonej infrastrukturze. Właściwe zarządzanie tymi zasobami jest podstawą do zrównoważonego rozwoju. Przygotowujemy kompleksowe plany zachowania zieleni miejskiej i jej ochrony przed zabudową. Wykonujemy również inwentaryzację istniejących już obszarów zielonych.

 

Energia

<p> </p>
<p>Energia</p>

Branża energetyczna jest w trakcie stałego rozwoju zarówno technologicznego jak i środowiskowego. FPP Enviro zajmuje się projektowaniem rozwiązań dla mieszkalnictwa, pozwalających optymalizować zużycie energii, przygotowujemy również plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) i analizy (EIA) dla sektora energetycznego, w tym farm wiatrowych.

Dokumentacja

środowiskowa

<p>Dokumentacja</p>
<p>środowiskowa</p>

Opracowania środowiskowe są dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia realizacji inwestycji dużej infrastruktury. FPP Enviro przygotuje dla Państwa oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzi nadzór przyrodniczy przedsięwzięcia i monitoring porealizacyjny.

FPP Enviro Sp. z o.o.

ul. Grójecka 194 lok. 169
02-390 Warszawa
tel. 662 025 199
fax. 22 398 72 76
e-mail: fpp@fppenviro.pl

Oddział w Białymstoku
Węglowa 6A lok. 1
15-121 Białystok
728 343 835

Gepard biznesu 2014
Menu