8 października 2017

Siedlce- III warsztaty w ramach projektu CLIMCITIES

Fpp Enviro opracowuje wspólnie z IOŚ – PIB Strategię Adaptacji do zmian klimatu miasta Siedlce. W dniu 6 października 2017 r. odbyło się trzecie spotkanie w UM Siedlce, podczas którego omówiono etap diagnozy: analizę podatności i analizę ryzyka. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z tendencjami do zmian klimatu 1981-2017 oraz prognozami dla horyzontu 2030, 2050. Następnie wspólnie przedyskutowano zaproponowane cele i działania adaptacyjne.

IMG_20171006_140520

IMG_20171006_140533

 

Menu