26 października 2017

Siedlce-IV warsztaty w ramach projektu CLIMCITIES

25 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie w Siedlcach, podczas którego przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska oraz FPP Enviro – współwykonawcy strategii adaptacji dla miasta podsumowali proces powstawania Strategii,  omówili  skutki zmian klimatu dla miasta i zagrożenia z nimi związane, a także przedstawili działania adaptacyjne wypracowane w porozumieniu z Miastem.
Obecna na spotkaniu przedstawicielka Rady Miejskiej wyraziła pozytywną opinię dotyczącą dokumentu.

22833346_1519256614776912_993395917_o

22851183_1519256741443566_226209585_o

Menu