sciana  dach

Błękitno-zielona infrastruktura

Elementy zielonej infrastruktury w środowisku miejskim, takie jak zielone dachy, parki i zielone drogi wpływają pozytywnie na zdrowie ludzi, pomagają rozwiązać problemy społeczne i zaoszczędzić energię, a także ułatwiają odpływ wody. Lepsze planowanie infrastruktury przyczynia się do bardziej efektywnej polityki mobilności i polityki budowlanej, a przede wszystkim przystosuje przestrzeń miejską do mitygacji efektów zmian klimatu.  Zielona i błękitna infrastruktura to również Natura 2000, korytarze ekologiczne i inne obszary chronione stanowiące trzon środowiska, w którym żyjemy –  i nasza inspiracja do projektowania rozwiązań w przestrzeni miejskiej.
FPP Enviro realizuje projekty z zakresu projektowania i budowy błękitno-zielonej infrastruktury: proponujemy innowacyjne rozwiązania retencji wody deszczowej w mieście i w budownictwie jednorodzinnym, przy wykorzystaniu rodzimych gatunków roślin i jednoczesnej ochronie lokalnej różnorodności biologicznej.

 

Rozwijamy własne rozwiązania związane z zagospodarowaniem wód opadowych http://klimatfppenviro.pl/wody-opadowe/

 

 

Współpracujemy z:
fundacja sendzimira

ERCE

Menu